Type at least 1 character to search
Nahoru
Image Alt

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

1. Proč by generátor ozonu LifeOX® Air OZZY měl být nedílnou součástí vybavení každé domácnosti?

Podívejme se, co všechno zastane malý (180 x 70 x 70 mm), lehký (0,6 kg), energeticky nenáročný (15 W) a s univerzálním napájením (230 V/12 V DC) LifeOX® Air OZZY:

  • Ničí bakterie i viry, včetně virů způsobující onemocnění COVID-19 (koronavirus se nazývá SARS-CoV-2) nebo ptačí chřipku (způsobenou virem H1N1).
  • Dezodorizuje prostory i povrchy.
  • Můžete použít k dezodorizaci oblečení, bot (včetně sportovních), hraček.
  • Prodlouží trvanlivost ovoce a zeleniny – vydrží vám déle čerstvá.
  • Dezinfikuje klimatizační systém vašeho vozidla.
2. Lze využít generátory ozonu LifeOX® Air na dezinfekci roušek a respirátorů?

Ano, ale nelze je dezinfikovat do nekonečna. Každá dezinfekce nutně vede k nějaké změně v jejich struktuře, a tedy i účinnosti. Jeden z možných způsobů dezinfekce roušek a respirátorů je následující:

  1. Vezměte igelitový sáček a vložte do něj roušku nebo respirátor.
  2. Sáček nasaďte přímo na výstup generátoru ozonu LifeOX® Air.
  3. Nyní zapněte produkci ozonu na 1-2 minuty.
  4. Sáček sejměte a uzavřete. Uvnitř zůstane ozon, který bude dezinfikovat roušku nebo respirátor.
  5. Sáček nechte uzavřen asi hodinu.
3. Je použití generátoru bezpečné?

Dezinfekce ozónem je v současné době nejúčinnější a navíc ekologická metoda pro vyčištění prostor.
Několik regulačních agentur, včetně Správy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OSHA), stanovilo, že bezpečná přípustná úroveň zbytku je 0,1 ppm (ppm). Upozorňujeme, že tato přípustná úroveň je pro nepřetržitou expozici po dobu celých 8 hodin. Dočasné účinky takové nízké expozice by sahaly od bolestí hlavy až po bolest v krku a podráždění očí a nosu. Z expozice ozónu nebyly nikdy zdokumentovány žádné dlouhodobé účinky.
Čištění ozónem se již mnoho let využívá při čištění automobilů a klimatizací, v současné době k němu stále častěji přistupují i dopravní podniky pro vyčištění prostředků hromadné dopravy, nemocnice, ordinace, hotely a další instituce s vysokou frekvencí pohybu osob.
Před aplikací si prosím přečtěte a následně dodržujte podmínky použití ozónového generátoru, které jsou podrobně popsány v uživatelském manuálu.

4. Jak je dezinfekce ozonem účinná?

Stoprocentně – samozřejmě při dodržení správného výběru generátoru a množství aplikace ozónu na velikost prostoru, který chcete dezinfikovat. Ozónu neodolá žádná bakterie ani vir, díky plynnému skupenství prostupuje celým interiérem, působí očistně na věci, nástroje i omítky. Eliminuje tak škodlivé choroboplodné zárodky i zdroje zápachů. Generátory ozónu jsou tedy vhodné pro dezinfekci a současně i pro likvidaci zápachů třeba od kouře.

5. Bylo zařízení LifeOX® Air nezávisle testováno na dezinfekční účinnost?

V roce 2005 byl generátor ozonu LifeOX® Air testován ve Státním zdravotní ústavu, kde byla prokázána jeho dezinfekční účinnost. Viz článek Use of Ozone to Reduce Bacteria (Klánová, Lajčíková; SZÚ).

6. Proč je nutné mít generátory s možností nastavení doby produkce ozonu delší než 90 minut?

Jak plyne z porovnání laboratorních pokusů s reálnými, pro dosažení dezinfekce vyšší než 90 % je nutné aplikovat ozon více jak 4 hodiny.

7. Má vliv velikost průtoku vzduchu generátorem ozonu na dezinfekci daného prostoru?

Ano, čím je průtok vzduchu generátorem ozonu větší, tím rychleji se dostane ozon do všech míst daného prostoru.

8. Pokud nemám zkušenost s generátory ozonu, jaký je postup?

V případě, že zatím nemáte žádné zkušenosti s ozonem, začněte s velice krátkou dobou produkce ozonu. Klidně zapněte generátor ozonu pouze na pár minut. Postupně zvyšujte dobu použití až k několikahodinovým aplikacím ozonu. Bez předešlých zkušeností nedoporučujeme začínat s velkou dávkou ozonu.

9. Lze využít generátory ozonu LifeOX® Air k odstraňování plísní?

Mnoho našich privátních nebo průmyslových klientů používá ozon na inaktivaci plísní. Generátor ozonu LifeOX® Air je třeba umístit velmi blízko k místu výskytu plísní, aby koncentrace ozonu v místě plísní byla co nejvyšší. Aplikaci ozonem je potřeba opakovat denně do doby, než je plíseň inaktivována. Na základě dlouholetých zkušeností víme, že ozon je účinný asi na 90 % různých druhů plísní.

10. Lze využít generátory ozonu LifeOX® Air na dezinfekci a dezodorizaci prostor po požárech nebo po vytopení?

Určitě ano. Je to jedna ze standardních aplikací ozonu. V těchto případech je třeba aplikovat ozon dlouhodobě a opakovaně každý den, třeba i jeden měsíc nebo více. Od našich klientů máme mnoho velice pozitivních reakcí. Pro tyto aplikace se hodí LifeOX® Air Ultra 20, pro větší prostory LifeOX® Air Industrial.

11. Máte zkušenosti s aplikací ozonu k prodloužení životnosti ovoce a zeleniny?

Ano, je to jedna z mnoha standardních aplikací. Používá se i v průmyslovém měřítku ve skladech ovoce a zeleniny. Ozon dezinfikuje povrch ovoce a zeleniny a současně dezinfikuje i vzduch nacházející se ve skladu.

Během zrání mnoha druhů ovoce a zeleniny se do prostředí uvolňuje ethylen (C2H4), který urychluje zrání. Ozon ho účinně rozkládá a tím zajišťuje mnohem delší skladovatelnost ovoce a zeleniny.

12. V čem se liší dezinfekční čistička LifeOX® AIR od ionizační čističky vzduchu?

Při generaci aktivního kyslíku (ozonu) v dezinfekční čističce LifeOX® Air rovněž dochází ke generaci záporných iontů. Jejich koncentrace je však nižší než v případě ionizačních čističek vzduchu. Jak již napovídá název, dezinfekční čistička LifeOX® Air slouží především k dokonalé dezinfekci a odstraňování pachů. Proto při její aplikaci nesmí být přítomen člověk. Ionizační čističky především odstraňují prach ze vzduchu a jejich dezinfekční účinnost je mnohem nižší než dezinfekční čističky LifeOX®-AIR. Při používání ionizační čističky vzduchu může být člověk přítomen, ale někdy jsou s tím spojeny nežádoucí efekty. Pokud máte někdy pocit, že máte prach v očích, tak je to důsledek usazení jemných částic, zachycených ionty, do vašich očí. V každém případě je důležité mít kromě běžné čističky vzduchu, ať ionizační nebo s filtry, dezinfekční čističku vzduchu LifeOX®-AIR pro dokonalou dezinfekci prostředí a odstranění zápachu.

13. Čím se odlišuje běžná čistička vzduchu od dezinfekční čističky LifeOX®?

Běžná čistička vzduchu čistí pouze vzduch, který nasává ventilátorem. Různé nečistoty (prachové částice, bakterie, viry, plísně, alergeny, zapáchající látky, kouř z cigaret, atd.) jsou zachycovány na jejích filtrech. Účinnost tohoto zachycení není stoprocentní a filtry je třeba periodicky vyměňovat. Největší koncentrace nečistot je však na stěnách místností, v závěsech, kobercích, pohovkách, nábytku, atd. Tyto nečistoty běžná čistička neodstraní, zatímco dezinfekční čistička LifeOX® ano.Dezinfekční čistička LifeOX® totiž využívá na dezinfekci a odstranění páchnoucích látek plynný aktivní kyslík – ozon. Stejně, je tomu také v přírodě. Plynný aktivní kyslík (ozon) se dostane do celé místnosti, za skříně, do závěsů, do všech pórů, atd.

14. Je dezinfekce čističkou LifeOX® zdravotně nezávadná?

Ano. Pokud chcete provést účinnou dezinfekci prostředí, tak musíte použít přípravky s vysokým oxidačním a dezinfekčním účinkem. Během aplikace je zakázáno v takovém prostředí pobývat. Dosud se na dezinfekci používaly různé chemikálie, které se vypařovaly do prostředí a tyto látky i nadále zůstávaly v prostředí. Po jejich aplikaci se otevírala okna, aby se část chemikálií dostala z prostředí a mohlo se vůbec v místnosti opětovně pobývat. Tento postup samozřejmě zase kontaminuje prostředí. V případě odstranění zápachu a dezinfekce prostředí pomocí čističky vzduchu LifeOX® zůstává prostředí po aplikaci zdravotně nezávadné, lze v něm pobývat a není zapotřebí místnost nijak větrat. Důvod je ten, že dezinfekce probíhá s využitím kyslíku, který se nachází ve vzduchu. Ten je v dezinfekční čističce vzduchu LifeOX® aktivován na ozon (aktivní kyslík), který je nejsilnějším známým ekologicky čistým dezinfekčním a oxidačním činidlem. Po ukončení dezinfekčního procesu se aktivní kyslík (ozon) samovolně během několika desítek minut rozpadá zpět na kyslík a prostředí je poté čisté a zdravotně nezávadné.

15. Hrozí zdravotní problémy při náhodném vstupu do dezinfikované a dezodorizované místnosti?

Je třeba si uvědomit, že aktivní kyslík (ozon) je lidským čichem detekován již při koncentracích desetkrát až stokrát nižších než je hygienická norma pro trvalý pobyt v prostředí s ozonem (aktivním kyslíkem). Dezinfekční čistička LifeOX® produkuje pouze takovou koncentraci aktivního kyslíku (ozonu), která sice převyšuje povolenou hygienickou koncentraci pro trvalý pobyt v prostředí s ozonem (aktivním kyslíkem), ale současně není zdravotně závadná pro krátkodobý pobyt v řádu několika minut. Pobyt v prostředí s ozonem (aktivním kyslíkem) o koncentraci kolem hygienické normy není příjemný a každý čištěný prostor rychle opustí.

16. Za jak dlouho se odstraní cigaretový zápach z místnosti?

LifeOX® AIR odstraní cigaretový zápach během několika málo minut. Vše závisí na tom, jak dlouho se v dané místnosti kouřilo, jaký nábytek, koberce, závěsy se nacházejí v místnosti. Pokud se v dané místnosti kouřilo několik let, odstranění cigaretového zápachu může trvat i týdny. Při první aplikaci odstraníte zápach z ovzduší a povrchů nábytku (koberce, závěsy, čalounění). Po této aplikaci bude místnost krátkou dobu bez zápachu. Následně se však do místnosti uvolní cigaretový zápach obsažený uvnitř koberců, závěsů a čalounění. Celý proces je proto nutné opakovat tak dlouho, až se odstraní i tento zápach. To samé lze říci o odstranění i jiných typů zápachů.

17. Vygenerovaný ozon zůstává v místnosti tak, jako jiná dezinfekční činidla?

Aktivní kyslík (ozon) je přírodní, ekologické oxidační činidlo. Má 3000 krát vyšší účinnost než chlor! Vzniká z kyslíku přítomného ve vzduchu a po krátké době se opět rozpadá na kyslík. To je jeho výhoda, že po ukončení dezinfekčního procesu je prostor bez ozonu. Při návrhu ozonových technologií je třeba s touto vlastností počítat. Doba samovolného rozpadu ozonu závisí na teplotě, vlhkosti a složení vzduchu. Za obvyklých podmínek se tato doba pohybuje kolem 1 až 2 hodin.

18. Zabíjí ozon roztoče?

Ano. Ozon se využívá na inaktivaci roztočů, jež jsou častou příčinou alergií. Většinou jsou přítomny v matracích, ložním prádlu, kobercích, pohovkách, atd. Je však třeba velmi vysokých dávek ozonu. To znamená, že je třeba opakovaně a po delší doby aplikovat ozon z generátorů ozonu LifeOX Air. Pokud je to možné, tak doporučujeme zabalit kontaminované části do plastového pytle, aby koncentrace ozonu byly co nejvyšší v místě výskytu roztočů. Pokud není výskyt roztočů lokalizovaný, je doporučeno umístit generátor ozonu na různá místa v místnosti.

Dle naší zkušenosti je dobré se s vybraným zařízením seznámit a začít s aplikací třeba jen na půl hodiny a pak postupně zvedat třeba až na několik hodin denně, do doby kdy pocítíte zlepšení po zdravotní stránce. Následně pro udržení místnosti ve stavu bez roztočů bude aplikace ozonem stačit po dobu cca 2 hodin / 1-2x týdně.

19. Zabíjí ozon potravinové a šatní moly?

Ano, ozon se využívá i k hubení molů. Ozon je třeba aplikovat opakovaně a několik hodin.

20. Můžu k dezinfekci interiéru svého auta použít generátor ozonu?

Ano, pro tuto aplikaci se nejvíce hodí malý a skladný generátor ozonu LifeOX® Air OZZY s napájením z autozásuvky 12 V DC. Oceníte v každodenním životě, na pracovních cestách i vaši dovolené.

Klimatizační systém automobilů je nejen zdrojem nepříjemného zápachu, ale především potenciálním zdravotním rizikem způsobeným bakteriemi a plísněmi, které se v něm nachází. Představa, že vám stačí jednou za půl roku nechat vydezinfikovat klimatizaci automobilu v servisu, je mylná. Téměř zbytečně vyhodíte za tuto jednorázovou službu okolo 400-800 Kč. I kdyby byla dezinfekce udělána opravdu dokonale, tak začátek růstu nových bakterií a plísní obrazně řečeno začíná hned po tom, co odjíždíte ze servisu. Abyste udrželi Váš klimatizační systém čistý, je třeba jej pravidelně dezinfikovat ozonem, nejlépe jednou týdně.

V rámci našich pokusů jsme rovněž měřili spotřebu ozonu při čištění klimatizace u několika aut. LifeOX® Air OZZY jsme umístili k sání klimatizace a měřili jsme koncentraci ozonu vycházející z distribučních vzduchových kanálů uvnitř automobilu. Prvních 30 minut se téměř veškerý ozon spotřebovával uvnitř klimatizačního systému. Kdyby byl systém čistý, bez bakterií a organické kontaminace, tak by ozon vycházel ze systému klimatizace dovnitř automobilu.

Doporučujeme začít nejprve s kratší dobou aplikace ozonu přímo do vstupu sání klimatizace – například jen 15 minut. Klimatizace musí být zapnuta. Po této době zjistíte, zda-li se ozon spotřeboval uvnitř klimatizace nebo se dostal dovnitř automobilu. Tento proces několikrát opakujte a najděte si vhodnou dobu celkové aplikace pro Vaše podmínky. Pravidelným čištěním klimatizace dosáhnete toho, že budete moci následně zkracovat potřebnou dobu údržby klimatizace.

21. Využívá generátor ozonu LifeOX® Air Industrial výhod katalytického destruktoru ozonu?

Ano, tato technologie je využita i v průmyslovém generátoru ozonu LifeOX® Air Industrial. Díky tomu je dosaženo vyššího stupně vyčištění a dezinfekce velkých prostor v kratším čase než se standardními generátory ozonu.

22. Jaké časovače jsou používány v přenosných generátorech ozonu?

Nejčastěji se používají mechanické časovače s možností nastavení produkce ozonu do 30 nebo 60 minut. Tato doba aplikace ozonu může být dostatečná na dezodorizaci, ale ve většině aplikací není dostatečná na dosažení vyššího stupně dezinfekce. Z tohoto důvodu sofistikovanější generátory ozonu používají časovače s možností plynulého nastavení doby produkce ozonu do 24 hodin a nebo i více.

23. Vhodnost používání UV zářivek a generátorů ozonu jako součásti protiepidemických opatření při onemocnění COVID-19 a ochrana veřejného zdraví

 Během krátké doby od vyhlášení pandemie onemocněním COVID -19 se ukázalo, jak důležité je dodržování základních hygienických zásad včetně mytí a dezinfekce rukou, používání roušek, dezinfekce ploch a povrchů. To vše bylo zahrnuto v zákonech a vyhláškách platných v ČR. Jak se ale ukázalo, mnozí to nebrali vážně. Problémy byly i se správným používáním osobních ochranných pomůcek, jejich navlékání a svlékaní a jejich likvidace. Opět vznikaly otázky resterilizace jednorázových pomůcek (respirátory, masky, obleky, štíty, brýle, filtry atd.).

Celý článek MUDr. Věry Melicherčíkové, CSc. (SZÚ), si můžete přečíst zde.

24. Jak dlouho trvá vyřízení objednávky u produktů, které jsou Na objednávku?

 Doba dodání produktů Na objednávku je 4 týdny. 

Dáváme důraz na kvalitu a detaily

Kontaktujte nás

+420 602 413 980
+420 702 131 740

sales@lifetechozone.com

 

You don't have permission to register
X